FREQUENTLY ANSWERED CONCERNS AND QUERIESPaano Mag Claim?

Ano ang Microinsurance?

Ano Ang DSP?

Sakop ng DSP-Microinsurance

Ano ang Microinsurance?Ang Microinsurance ay katulad din ng pangkaraniwang insurance o seguro na alam ng karamihan. Gawang paghahanda ito sa anumang pwedeng mangyaring ‘di inaasahan o nakini-kinita. Dahil para ito sa mga kababayan nating mababa ang sahod o kita, ang ibinabayad para dito ay lubhang napakababa o tingi lamang. Nabibilang dito ang lahat ng uri ng seguro, kahawig ng seguro at iba pang kahalin-tulad na mga aktibidad na may mga ganitong katangian:

A.   Ang halaga ng pirma, kontribusyon, o bayarin ay kinokolekta, ibinabawas bago pa man dumating ang di-inaasahan o di-nakini-kinitang pangyayari; at
B.   Ang ipinangakong benepisyo ay ibibigay kapag dumating ang ‘di inaasahan o di nakini-kinitang pangyayari.
Sino-sino Ang pwede o ligal mag-alok/magbenta ng Microinsurance?Ang Microinsurance po ay maaari lamang ialok o ibenta ng mga lisensyado o awtorisadong insurance providersat mga indibidwal o kumpanyang ahensya na tulad Dynawealth at mga partner nito.


Ano ang Dynacare Sulit-Protect o DSP ng Dynawealth?Ang DSP ay isang komprehensibong Microinsurance na limandaang-piso ( ₱500.00) lamang kada taon ang binabayarang prima (premium).
Ano-ano ang mga coverage o mga proteksyong sakop ng DSP? • Pagpanaw, pagkaparalisa/pagkaimbalido o pagkawala ng bahagi o gamit ng parte o kabuuan ng katawan (hanggang ₱ 75,000);

 • Pagpanaw, Pagkaparalisa, o Pagkawala ng Bahagi o gamit ng parte o kabuuan ng katawan sanhi ng ‘di kinasangkutang pag-aatake at pananakit ng ibang tao (hanggang ₱ 75,000);

 • Pagpanaw, Pagkaparalisa/pagkaimbalido o pagkawala ng bahagi o gamit ng parte o kabuuan ng katawan dulot o sanhi ng aksidente nang nagmamaneho ng motor (hanggang ₱ 75,000);

 • Tulong pinansyal sakaling mamatay dahil sa sakit o iba pang natural na kadahilanan (₱ 15,000);

 • Tulong pinansyal sakaling mawalan ng tirahan at mga ari-arian dahil sa sunog (₱ 15,000 - kada residenteng microinsured);

 • Pamalit-gastos sakaling maaksidente o masaktan ng ibang-tao na hindi ang nakaseguro ang dahilan (hanggang ₱ 7,500 kada - aksidente);

 • Pang-14 na araw na tulong pinansyal sakaling ma-ospital sanhi ng aksidente o masaktan ng ibang-tao (₱ 200 kada araw tuwing maaksidente at kinailangang ma-ospital).


Sino ang pwedeng makabili ng Dynacare Sulit-Protect Microinsurance?Ang DSP ay para lang sa mga Pilipinong nasa loob o labas ng bansa na 18 taon hanggang 75 taon at 364 na araw.
May lugar lamang ba na pu-pwedeng mapakinabangan o epektibo ang mga benepisyo ng Dynacare Sulit-Protect Microinsurance?
Ang mga naka-DSP ay protektado saan man sa mundo.


Kailan nagiging epektibo ang nabiling DSP Microinsurance?Epektibo kaagad ang mga benepisyo ng DSP sa mismong araw nang pagbayad at pagbigay sa Dynawealth o mga ahente nito ng mga detalye/impormasyon ng ipa-pasegurong indibidwal.
Ano-ano ang mga kailangan para makabili ng DSP Microinsurance?Ang kailangan lamang ay ang mga pangunahingdetalye ng ipapa-seguro at ng mga benepisyaryo nito. Ang mga simple at ilang dokumento ay kakailanganin lamang kung may claim o maniningil ang naka-seguro sakaling may mangyaring ‘di inaasahan.


Paano ang proseso ng paniningil o pagki-claim?I-report lamang kaagad ang insidente sa Dynawealth gamit ang mga numerong nakasaad sa inyong Sertipiko ng Seguro o Confirmation of Cover(COC).Agarang pagre-report ang kailangan sakaling mamatay ang naka-seguro. Pwede ring mag-report sa pamamagitan ng e-mail o kaya sa FacebookPage ng Dynawealth o kaya sa website nito.
Ilang araw matatanggap ang bayad o proceeds ng claims?Regulasyon ng gobyerno na ang bayad sa claimsay dapat matanggap sa loob ng sampung (10) araw matapos matanggap ng Insurance Provider ang lahat ng mgadokumentong kailangan (National Regulatory Framework for Microinsurance, January 28, 2010) matapos ang kabuuang proseso nararapat maisagawa.


Ano-anong mga dokumentong kailangan para sa pagki-claim?Kung Pumanaw ang Nakaseguro (Dahil sa Aksidente) :


 • Sertipiko ng Pagkamatay o Death Certificate

 • Valid Accident Report o affidavit (kung naaksidente)

 • Valid ID o anumang ng Pagkakilanlan o alternatibo

 • Valid ID ng Benepisyaryo

 • Birth Certificate ng Benepisyaryo


Kung Mabalda o Mawalan ng Parte ng Katawan :


 • Medical Abstract o sertipikasyon ng manggagamot

 • Valid Accident Report o Affidavit

 • Valid ID o anumang dokumento ng pagkakilanlan o alternatibo


Kung Mawalan ng Bahay at Gamit Dahil sa Sunog :


 • Sertipiko ng mula sa bumbero at/o barangay

 • Patunay ng paninirahan sa apektadong lugar

 • Valid ID o anumang pagkakilanlan o alternatibo


Kung Mawalan ng Bahay at Gamit Dahil sa Sunog :


 • Sertipiko ng mula sa bumbero at/o barangay

 • Patunay ng paninirahan sa apektadong lugar

 • Valid ID o anumang pagkakilanlan o alternatibo


Para Kumolekta ng Pamalit-gastos sa Pagkakaaksidente :


 • Sertipiko ng Manggagamot o ng ospital

 • Orihinal na mga resibo

 • Valid ID o anumang dokumento ng pagkakilanlan o alternatibo


Ang kopyang COC oConfirmation of Cover (Certificate of Insurance)ay kailangan sa anumang uri ng claim maliban na lamang kung ito mawala nang hindi maiwasan (dahil sa baha, sunog, atbp.). Mayroong Insurance Claim Form na ibibigay ng Dynawealth at nakatakda rin itong umalalay sa lahat nitong mga kliyente at kaanak nila na may insurance claims at iba pa’ng mga pagdulog.


Saan pwedeng magpa-insure at mag-claim ng Microinsurance?Magtungo lamang sa opisina ng Dynawealth o servicingcenter nito, o sa mga awtorisadong Servicing Associates na may kaukulang pagkakakilanlan / ID.


Saan pwedeng dumulog ang mga naka-insure sakaling ‘di mabayaran ng Dynawealth o ng Insurance Provider ang mga claim?Ang Komisyong ng Seguro (Insurance Commission) na may mandatong pangalagaan ang publikong nagpapa-seguro ay handang tanggapin at aksyonan ang anumang reklamo o pagdulog ng sinomang may dalang polisiya ng insurance o COC at iba pa’ng patunay ng kanilang segurong binili.Nasaibabang inyong COC o Sertipiko ng Seguro ang kanilang mga address, website, at numero.
Paano kung OFW o nasa ibang bansa ang magki-claim?Kailangan lamang na matatakan ng embahada/tanggapan ng kinatawan ng Pilipinas sa kinaroroonang bansa ng kliyente ang mga dokumentong isusumite para sa pagki-claim.


Ano-ano ang mga hindi sakop ng Dynacare Sulit-Protect Microinsurance?Ang mga aksidenteng resulta ng digmaan, rebelyon, terorismo, pananakop o mga katulad nito; mga resulta ng pagpapakamatay o nabigong pagpapakamatay; mga aksidenteng resulta ng pagbubuntis; mga naaksidente na sa aktong gumagawa, gumawa, o gagawa ng anumang labag sa batas o nasa ilegal na hanapbuhay; mga aksidenteng bunga ng radiation at asbestos.
Meron po ba’ng contestability period sa pagkamatay na natural?Merong po’ng tinatawag na tatlo (3) buwan waiting period sakaling ang nakasegurong namatay ay hindi sa aksidente ang kadahilanan. Kung mapapatunayan na sila ay wala talagang karamdaman nang sila ay pumanaw, pwedeng makuha ang tulong pinansyal kahit namatay nang mas maaga o kakakuha o kabibili pa lamang ng kanyang DSP Microinsurance.


Ano ang tinatanggap na Proof of Payment ng Head Office?Ang mga tinatanggap lamang na proof of payment ay mga picture ng original na resibo na galing sa ating mga autorisadong banko o deposit slips na ipapadala sa pamamagitan ng paduupload nito sa ating website.
Kapag na decline and claim ano ang dapat natin gawin? • Tingnan muna ang note ng Approving Officer ng Head Office sa Web site.

 • Tingnan kung ang insidente na kinasangkutan ay covered ng ating policy.

 • Tingnan kung ang picture na inupload ay malinaw o angkop sa hinihingi ng Head Office.

 • Makipag ugnayan sa representative ng company hinggil sa naging issue kung bakit nadecline.

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Main Office: Secretariat Building, PICC Complex, Roxas Boulevard, Pasay City, 130
Telephone No.: (+632) 818-0923 | Fax No.: (+632) 818-5293
Website: www.sec.gov.ph

INSURANCE COMMISSION

Main Office: 1071 United Nations Ave., Ermita, Manila
Telephone/Fax No.: (+632) 523.8461-70
E-mail: pubassist@insurance.gov.ph
Website: www.insurance.gov.ph


Background by rawpixel.com / Freepik

2010-2021 Dynawealth. All Rights Reserved —